FIRMA

OFERTA KONTAKT

REALIZACJE

 

 

 • Geodezja
 • Fotogrametria
 • Fotografia
techniczna
 • GIS
 • Skanowanie
laserowe 3D

  W zakresie działalności naszej firmy oferujemy:

  Mapy do celów prawnych

  Podziały nieruchomości

  Mapy do celów projektowych dla dróg i linii kolejowych

  Mapy sytuacyjno - wysokościowe

  Geodezyjną obsługę inwestycji

  Pomiary przemieszczeń obiektów budowlanych

  Ortofotomapę i DTM (numeryczny model terenu)

  Tworzenie numerycznych modeli pokrycia terenu

  Inwentaryzację architektoniczno - budowlaną metodą fotogrametryczną
  lub/i skanowania laserowego

  Wykonywanie map numerycznych

  Pomiar pionowości obiektów wysmukłych metodą fotogrametryczną

  Wdrażanie systemów GIS

  Sporządzanie map topograficznych

  Opracowywanie Topograficznych Baz Danych (TBD)

  Wysokorozdzielcze ortofotoplany wykonane w oparciu o niskopułapowe

  zdjęcia pozyskane ze zdalnie sterowanych bezzałogowych miniśmigłowców.

   

  Jeśli na tej liście nie ma zadania, które Państwa interesuje, prosimy
  o zadawanie pytań.

   

 

 

 

FOTtech Witold Szubiak  81-579 Gdynia, ul. Wschodnia 1b/12, REGON:192788358, NIP:7392369228, Tel.: 668 270 715, mail:fottech@fottech.pl  

© FOTtech 2010