FIRMA

OFERTA KONTAKT

REALIZACJE

 

 

 • Geodezja
 • Fotogrametria
 • Fotografia
techniczna
 • GIS
 • Skanowanie
laserowe 3D

 

   

  Wybrane, ciekawsze prace ostatnio przez nas realizowane:

   

  Inwentaryzacja fotogrametryczna komór hydrozespołu HZ4 Elektrowni Wodnej we
  Włocławku wraz z integracją danych ze skanowania laserowego. Prace realizowalimy
  na zlecenie OPGK Sp. z o.o. w Gdańsku.

  Kontrola techniczna i merytoryczna ortofotmapy sporządzonej dla celów budowy
  Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Prace przeprowadzilismy na zlecenie
  OPGK Sp. z o.o. w Gdańsku.

  Opracowanie precyzyjnego cyfrowego modelu 3d wraz z wybranymi elementami jego pokrycia oraz z elementami infrastruktury kolejowej, bedącego integralną częścią map do celów projektowych, opracowanych na potrzeby budowy Trójmiejskiej Kolei 
  Metropolitalnej w Gdańsku. Prace zleciło nam Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

  Stabilizacja wierconych reperów odniesienia jako rozwinięcia sieci reperów dla Stopnia Wodnego  Włocławek, na zlecenie ENERGA Elektrownie Wodne Straszyn S.A.

   

   

 

 

 

FOTtech Witold Szubiak  81-579 Gdynia, ul. Wschodnia 1b/12, REGON:192788358, NIP:7392369228, Tel.: 668 270 715, mail:fottech@fottech.pl  

© FOTtech 2010